Campy a "štelplacy"

Pár osobních poznatků a názorů na místa kde jsme již přenocovali či pobývali

Slovensko - Rakousko - Slovinsko - Chorvatsko - Česko - Bosna a Hercegovina - Černá Hora - Srbsko - Albánie - Polsko

HOME